Правителството ще работи за по-висока ефективност в работата на държавната администрация чрез вътрешна организация на процесите

Повишаване на качеството в работата на държавната администрация е основна цел на проекта за въвеждането на споделените услуги, който бе представен в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

„По-високата ефективност в работата на държавната администрация изисква промяна на вътрешната организация на процесите. Има еднотипни дейности – одит, архив, обучения, поддръжка – които трябва да се централизират. Така ще постигнем по-добро качество, единни стандарти и икономия на разходи. Следваме най-добрите световни практики“. Това заяви при представянето на проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“ вицепремиерът Томислав Дончев.

Постоянният представител за България на Световната банка, основен изпълнител на проекта, Тони Томпсън потвърди готовността на Банката да продължи подкрепата за усилията на българското правителство за по-висока ефективност на публичните услуги.

Анализът и предложените от Световната банка модели за организация и управлението на процесите в администрацията, ще се използват за усъвършенстване на законодателството и регламентиране на споделените услуги. Ще бъдат изработени стандарти за изпълнение и индикатори за наблюдение и оценка, уточни Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията” в Министерския съвет.

До средата на октомври се очаква Съветът за административна реформа да определи двете структури на централната администрация, в които ще се реализират пилотните звена за споделени услуги – в областите управление на човешките ресурси и финансово-стопанска дейност. Екипът на Банката ще представи на правителството анализ за състоянието, управлението, финансовото състояние и социалната ефективност на почивните бази на администрациите и ще бъдат дадени препоръки за подобряването на работата им, допълни вицепремиерът Томислав Дончев. Проектът се осъществява в изпълнение на целите и със средства на Оперативната програма „Добро управление“. Бенефициент е администрацията на Министерския съвет.

Виж също...

Loading...