Община Брезник обяви процедура за подбор на персонал за Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, за който са обявени 9 позиции

Общо 9 са предвидените работни позиции, които са обявени в процедура за подбор на персонал за Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в град Брезник. Това става ясно от обявление, което Община Брезник направи.

Община Брезник в качеството си на доставчик на социални услуги е обявила процедурата за подбор, която се прилага с цел назначаване на персонал. Работните позиции са за 1 брой социален работник, 1 брой счетоводител, 1 брой касиер домакин, 2 броя медицински сестри и 4 броя санитари. Всичките позиции са за 8-часови трудови договори.

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществява на два етапа – оценка по документи и оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю. Всеки кандидат трябва да подаде необходими документи, които са посочени за всяка една от длъжностите. Срокът за подаване на документите е до 26 октомври 2017 година.

Виж също...

Loading...