Съдът остави без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура-Перник срещу подзаконови нормативни актове на Община Брезник и Общински съвет-Брезник

Административен съд-Перник остави без разглеждане протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредбите на чл. 3, т. 4 – т. 8; чл. 4, ал. 3, ал. 4 и ал. 5; чл. 9, ал. 3; чл. 13, ал. 1, т. 1 и ал. 2; чл. 214 и чл. 215 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси на територията на Община Брезник, приета с Решение № 179 от 28.05.2009 година, последно изменена с Решение № 375 от 23.03.2017 година на Общински съвет – Брезник.

Определението е направено в публично съдебно заседание на 27 септември. В началото на месец юни тази година стана ясно, че според Окръжна прокуратура-Перник оспорените разпоредби на двата подзаконови нормативни акта са в пряко противоречие със Закона за местните данъци и такси, нормативен акт от по-висок ранг, поради което се иска отмяната им като незаконосъобразни. Прочетете още по темата: Окръжна прокуратура-Перник оспорва подзаконови нормативни актове на Община Брезник и Общински съвет-Брезник

Административният съд в Перник остави без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура. С определението съдът осъжда Община Брезник да заплати на Окръжна прокуратура-Перник разноски по делото в размер на 20 лева и прекратява производството по делото. Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

Виж също...

Loading...