Ще осигурят допълнителни 1000 лева за подпомагане на граждани на община Брезник, които са в тежко социално положение

Общински съвет-Брезник гласува да бъдат осигурени допълните 1000 лева за еднократни помощи за подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани. Това беше решено на заседание, което се проведе по-рано днес, съобщи за Zapadno.com председателят на Общински съвет-Брезник Виолета Младенова.

Докладната е внесена в Общински съвет от кмета на Община Брезник Васил Узунов и беше под точка втора в дневния ред на сесията. Основанието за искане за отпускане на допълнителни средства е, че продължават да постъпват молби за еднократни помощи от граждани на община Брезник намиращи се в тежко социално положение. Средствата могат да се осигурят от разчетените средства за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете на територията на община Брезник чрез промяна по бюджета за 2017 година, става ясно още от докладната.

Виж също...

Loading...