Заместник-министър увери, че е създадена организация за извличане на увредената дървесина от горите на територията на 6-те държавни горски предприятия

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев увери по време на второто заседание на кризисен щаб, създаден със заповед на министър Румен Порожанов, че е създадена организация за извличане на увредената дървесина от биотични и абиотични фактори на територията на 6-те държавни горски предприятия. Той припомни, че съгласно вече изготвен и действащ краткосрочен план за действие, щабът има задача да ускори процеса по спешното усвояване на пострадалите от корояди и фитопатогенни гъби иглолистни култури. Заместник-министърът посочи, че се мобилизира и техника, с която да се извлича дървесината от трудно достъпните райони, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

За участие в заседанието бяха поканени областните и заместник-областни управители от най-засегнатите райони от нападение на корояди по иглолистни култури и повалени дървета от снеголоми и ветровали – Смолян, Кърджали, Кюстендил, Перник, София и Благоевград. По време на срещата беше заявена готовност за сътрудничество от страна на областните  администрации, като беше изтъкната необходимостта от координация с общините и с частни собственици на гори, тъй като повредите засягат и тях и няма как напълно да се разреши проблема без тяхно съдействие.

Щабът се обедини около решението, че максимално облекчените процедури при възлагането на сечите в горите, където има такива повреди, съдействат за по-добър достъп на населението до дървесина за отопление от засегнатите от съхнене гори. Изпълнителна агенция по горите на базата на данни от регионалните структури, представи седмичен мониторинг на увредените площи, който показва, че близо една трета от увредената дървесина е добита.

Виж също...

Loading...