Родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в ясли или детски градини имат право да подават заявления за безплатен детегледач

От 29 септември Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Родители в заетост”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът подпомага родителите да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.

Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

Целева група: Родители – Търсещи работа безработни младежи до 29 години включително; Търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 години; Лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Грижа за децата от 0 до 5 години на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 20 милиона лева, срокът за прием на заявления е до 31.10.2017 година или до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства ще се осигури подкрепа за 1500 родители за отглеждане на техните деца.

Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8:30 и 17:00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление може да намерите на сайта на Агенция по заетостта и от този линк: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/

Виж също...

Loading...