Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви процедура за избор на административен ръководител на Районен съд-Трън

Обявена е процедура за избор на административен ръководител на Районен съд-Трън е обявена от Висшия съдебен съвет, съобщават от пресцентъра на институцията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт, обяви свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност.На основание член 167, алинея 2 от Закона за съдебната власт, е открита процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
  • Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас поради предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Трън поради предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – председател на Софийския градски съд – предсрочно освобождаване.Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник и ще се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Виж също...

Loading...