Обявиха 3 работни места в Община Трън и още 2 в Община Брезник за млади безработни висшисти по програмата “Старт в кариерата”

2 566 работни места в публичната администрация сe предлагат на млади висшисти по програма „Старт на кариерата”, съобщиха от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата” стартира на 18 септември, а крайният срок е 9 октомври. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си.

За Област Перник са обявени 44 работни места, като от тях :

Областна администрация – 2 работни места
Общини – 17 работни места
Перник – 3
Радомир – 3
Брезник – 2
Трън – 3
Земен – 3
Ковачевци – 3
Институции в Община Перник – 25

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и други. Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар. Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 9 октомври 2017 година включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Пълният списък на обявените работни места по процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

Виж също...

Loading...