Информирайте се за новите планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън в периода 9 – 13 октомври

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 9-13 октомври включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Брезник

На 09.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Душинци

На 09.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 14.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

Община Трън

На 10.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Джинчовци;

Милославци: УПИ V-71, кв.18; Насалевци; Реяновци

На 10.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Забел; Слишовци; Цегриловци: Пи 197

На 10.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци, Общ.Трън; Зелениград: Парцел Ііі-253, кв.40; Лешниковци; Рани Луг: П-Л Ххі-235, кв.7; Стрезимировци; Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци

На 10.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Бохова: УПИ-ХI-148; Главановци, Общ. Трън; Зелениград: Общ, Трън, Парцел Ііі-253, кв.40, УПИ XXXIII – 371кв 20; Лешниковци: Имот 32, кв.5; Рани Луг: П-Л Ххі-235, кв.7, УПИ Іv-280, кв.3 Мах. Пещер; Стрезимировци: 56; Трън: Денчо Знеполски, Мах.Кошарите; Туроковци

На 10.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Ярловци

На 10.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./   На 12.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Бераинци

На 11.10.2017 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 кв.12

На 11.10.2017 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 11.10.2017 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Бусинци; Видрар; Горна Мелна: 87; Горочевци; Докьовци; Долна Мелна: Нупи 12; Дълга Лука: УПИ IV-71, кв.17; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева Река; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Шипковица;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...