РЗИ-Перник връчи предписания за открити колиформи и ешерихия коли във водата на 7 трънски и 2 брезнишки села

В 7 трънски и 2 брезнишки села са установени проби, които не отговарят на Наредба № 9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели през изминалите 2 седмици. Това става ясно от седмичния доклад на Регионална здравна инспекция-Перник. По микробиологични показатели са направени 12 броя проби в населените места.

Инспекцията е връчила предписания на ВиК-Перник за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в трънските села Стрезимировци, Джинчовци, Бохова, Цегриловци, Бохова, Реяновци и Ерул, и брезнишките Душинци и Ръжавец. В питейната вода на тези села са открити колиформи в различни количества. Количествата колиформи в чешмите в центъра на махала в брезнишкото село Душинци са под 50 %. В другото брезнишко село, където в частен дом са правени проби – Ръжавец, количеството колиформи е 50/100. От пробите най-голямо количество на колиформи е установено в чешмата в центъра на село Цегриловци – неизброимо. На кмета на Община Трън е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в село Цегриловци.

Във водата на трънските села Стрезимировци, Джинчовци, Бохова, Цегриловци, Ерул, Реяновци и Насалевци е установено наличие на патогенната бактерия ешерихия коли. Най-високо количество на бактерията е открито в частен дом на село Бохова – 52/100 и в обществена чешма в село Насалевци – 48/100. На кмета на Община Трън е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в село Насалевци. Данните са важни за кметовете и ВиК, които трябва да вземат навременни мерки.

Снабдяването с питейна вода на трънското село Забел продължава да бъде посредством цистерна, уточняват още от РЗИ-Перник.

Виж също...

Loading...