Готовността на общините и териториалните структури за зимния сезон беше обсъдена на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Представители на шестте общини и на всички институции, имащи отношение по подготовката на област Перник за предстоящия зимен сезон 2017-2018 година докладваха своята готовност. Това стана ясно на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Със Заповед на областния управител Ирена Соколова в състава му са включени кметовете и представители на общинските съвети на 6-те общини, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, на Областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност”; Регионален център за спешна медицинска помощ и представители на други териториални структури на изпълнителната власт. Основен извод от представените доклади, по време на председателстваното от заместник областния управител Иво Иванов заседание, е че общините и институциите имат необходимата финансова обезпеченост, провеждат обществените поръчки за осигуряване на дейностите, подхождат отговорно и ангажирано, идентифицирайки налични проблеми от предходните зимни периоди, които са били пречка за ефективното провеждане на мероприятията по осигуряване на нормалния ритъм на транспорта и другите сфери на обществения живот.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” представи Планът за управление на риска от наводнения 2016-2021 година. Той съдържа Програма от над 200 мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения. Друга основна точка в дневния ред беше обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, който единодушно бе приет от членовете на Съвета. Областният съвет за намаляване на риска от бедствия ще провежда политика за превенция на територията на цялата област. Целта е с широкото представителство на общините и териториалните структури да се постигне ефективна координация в дейностите по намаляване на риска от бедствия. Съветът ще разработва и актуализира Областната програма за намаляване на риска от бедствия, ще съгласува и координира изпълнението на общинските програми за намаляване на риска от бедствия и общинските планове за защита при бедствия.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия е създаден във връзка с член 64а., алинея 7 от Закона за защита при бедствия с цел подпомагане на дейностите, провеждани от областния управител по организация и изпълнението на превантивните мерки за недопускането или намаляването на последствията от бедствия.

Виж също...

Loading...