Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители за 7 прокуратури, сред които е и Окръжна прокуратура-Перник

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 167, алинея 2, във връзка с член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в 7 прокуратури, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Процедурите са за за следните органи на съдебната власт:

  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас, поради предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник, поради предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив – предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Нова Загора – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тервел – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Царево – свободна длъжност.

Виж също...

Loading...