След промени в Закона за администрацията: Инспекторатите в министерствата ще извършват проверки по предоставянето на административни услуги

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за администрацията, свързани с дейността на инспекторатите, предаде БНТ.

Предвижда се структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи да се определят с наредба на Министерския съвет.

В петмесечен срок от влизането в сила на измененията правителството трябва да приеме съответната наредба. Предвижда се инспекторатите в министерствата да извършват и проверки по предоставянето на административни услуги.

С измененията се въвежда дефиниция на понятието “административен контрол”, като по този начин се разграничават функциите на инспекторатите по Закона за администрацията от тези на другите контролни органи.

Виж също...

Loading...