Вижте графика на новите планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 16 – 20 октомври

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 октомври включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Община Брезник

На 16.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Душинци

На 16.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 17.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 18.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 18.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Режанци

На 19.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 9-ти септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

Община Трън

На 17.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Джинчовци; Забел; Милославци: УПИ V-71, Кв. 18

На 17.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Зелениград: Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Рани Луг: П-л ХХі-235, Кв. 7; Стрезимировци; Трън: 8Ми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци

На 17.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148; Главановци, Общ. Трън; Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв. 40, УПИ XXXIII – 371Кв 20; Лешниковци: Имот 32, Кв. 5; Рани Луг: П-л ХХі-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер; Стрезимировци: 56; Трън: Денчо Знеполски, Мах. Кошарите; Туроковци

На 17.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Насалевци; Реяновци; Слишовци; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци

На 18.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 19.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 20.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Атанас Ботев, Васил Левски, Еднофамилни жилища, Мосаловска, Тенеси, Чарчалат

На 19.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./; на 20.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Бусинци

На 20.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13.

Виж също...

Loading...