Съдът остави без разглеждане протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредби от Наредба за управлението на общинските пътища, приета от Общински съвет-Брезник

Административен съд-Перник остави без разглеждане протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредбите на чл.1,ал.2; чл.19; чл.22; чл.24; чл.26, ал.2; чл.28,ал.1; чл.29, ал.2; чл.31; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с решение №162/21.04.2005 г., по протокол № 4 на Общински съвет-Брезник.

Определението е направено в публично съдебно заседание проведено на 11 октомври. На заседанието съдът е докладвал постъпили писмени бележки и писмени доказателства от юрисконсулт, който е процесуален представител на Общински съвет-Брезник. В бележките и доказателствата са посочени докладни записки, решения и протоколи на Общинския съвет.

В края на публичното заседание Административният съд е направил определение, като е оставил без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредбите на чл.1,ал.2; чл.19; чл.22; чл.24; чл.26, ал.2; чл.28,ал.1; чл.29, ал.2; чл.31; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с решение №162/21.04.2005 г., по протокол № 4 на Общински съвет-Брезник. Съдът е осъдил Община Брезник да заплати на Окръжна прокуратура-Перник разноските по делото, които са в размер на 20 лева. Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от датата на провеждане на съдебното заседание.

Виж също...

Loading...