Общински съвет-Брезник предложи поетапно увеличение на цената на водата, ВиК-Перник: Изпълняваме бизнес плана, който е одобрен от КЕВР

Предложение за поетапно увеличение на цената на водата е направено от Общински съвет-Брезник към ВиК-Перник. Предложението е направено на последното редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе на 28 септември. На сесията е присъствал и управителят на ВиК-Перник инженер Иван Витанов, който е провел дискусия с общинските съветници, кметове и представители на местната власт, предаде репортер на Zapadno.com.

По предложение на общинският съветник Ваньо Добринов на заседанието на Общински съвет-Брезник се гласува предложение към ВиК-Перник за поетапно увеличение на цената на водата. Към решението за гласуване е добавено и предложение на главния счетоводител на Община Брезник Милва Тренчева. Тя предлага към отчета за 9-месечието „Водоснабдяване” да включи в баланса вземания и получени приходи. Вижте пълния текст на решението на Общински съвет-Брезник, което е прието за гласуване с 12 гласа “за”:

Р Е Ш Е Н И Е № 482

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:
1. Предлага на „ВиК” ООД Перник увеличението цената на питейната вода да бъде
поетапно.
2. Инициира среща с кметовете и общинските съвети на общините от област Перник с
областния управител за цената на водата.
3. Управителя на „Водоснабдяване” ЕООД Брезник да представи отчет към 30.09.2017г,
като в баланса включи вземания и получени приходи.
4. Решението да се изпрати на Областен управител и управителите на „ВиК” ООД Перник
и „Водоснабдяване” ЕООД Брезник.

След направеното предложение на местния мини парламент управителят на ВиК-Перник каза пред репортер на Zapadno.com, че трябва да се спазва бизнес план, с който Общините, кметовете и Общинските съвети в региона са се запознали преди да бъде изпратен до Комисията за енергийно и водно регулиране. “Има логика, но аз съм закован в рамките на бизнес плана, който ми е одобрен от КЕВР. Аз просто трябва да спазвам абсолютно, безпрекословно това, което е написано в моя бизнес план и което е одобрено от КЕВР. Знаете, че преди да се одобри бизнес планът той се разпраща на всички Общини, на всички кметове, на всички Общински съвети – те го гледат, четат го, дават становища, след това отново се преработва. Това всичко е извървяно като цяло. Това е гласувано в Народно събрание и в случая от ВиК дружествата нищо не зависи. Цената става единна. Създадоха се единни ВиК оператори в областите. Ние като единствен ВиК оператор за област Перник оттам насетне влиза и единна цена за цялата област. Досега имаше различни цени – там където имаше помпажна вода цената беше по-висока, там където гравитачна вода цената беше по-ниска. Сега вече цената е една и затова в Перник по силата на въпросния бизнес план водата скача незначително – с десетина процента. Докато по трънските, земенските, брезнишките села – там водата на някои места скача двойно. Това се налага просто заради тази единна цена на водата.”, каза инженер Иван Витанов. Управителят на водопреносното дружество допълни, че кметовете и кметските наместници в населените места са били запознати с увеличението на цената на водата. Той си обяснява острата реакция на увеличението от това, че в повечето села водата за питейно-битови нужди се използва за поливане на градини. Хората, които използват водата за питейно-битови нужди за поливане на градини трябва да намерят друга алтернатива.

Виж също...

Loading...