Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи съдия Петър Петров за административен ръководител на Районен съд-Трън

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 175, алинея 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд-Трън, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд-Трън, считано от датата на вземане на решение до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Предложение за това е направено от Елена Крумова Николова – административен ръководител – председател на Окръжен съд-Перник, във връзка с избора на досегашния председател на Районен съд-Трън Михаил Ангелов Алексов, за административен ръководител – председател на Районен съд-Перник.

Виж също...

Loading...