Ловците от ловните дружинки в Брезнишко поддържат около 300 хранилки и над 130 солища за дивеч

В Ловно-рибарско дружество “Сокол” – Брезник членуват около 800 души ловци и риболовци. От тях ловците са 524, само три жени са представители на женското лоби в мъжкото хоби. Ловците-риболовци са 22, риболовците 60 души. Отдадените площи са разпределени в единадесет ловностопански района с обща площ 39 282.8 хектара, пише порталът към естествения свят Divoto.bg.

Данните от таксацията през пролетта на 2017 година показват наличност съответно от около 192 сърни, 206 диви прасета, 190 заека, 505 яребици, 55 вълка, 59 чакала, 119 лисици, 65 скитащи кучета. Изводите са, че запасите от сърна са далеч под нормите, има подобрение на сърна главно в районите, където няма вълци и дружините са сложили по-добър ред при ловуването. Запасите от яребица и заек за 2017 година имат чувствително увеличение. Прави впечатление, че тези два основни за района вида се насочват към горските райони. През 2016 година бяха планирани по един излет на яребица, но не всички дружинки се възползваха. През 2016 година ловците от Ловно-рибарско дружество “Сокол” – Брезник са закупили и пуснали в природата 300 броя яребици и са дали заявка за 270 броя яребици за 2017 година.

Запасите от дива свиня бележеха ръст, но сега не е така въпреки увеличените грижи на ловците. Количествата фураж, изкарани в гората за подхранване на дивеча неколкократно превишават заложените по план. Като пример може да бъде посочено, че по план за концентриран фураж от 21 тона са закупени и заложени за дивеча над 30 000 килограма. Каменната сол е два пъти повече от плана. Но бракониерите създават собствени хранилки, уникални съоръжения за залавяне на дивеча. Разбира се, при направените проверки и при констатиране на нарушения много бързо си прибраха капаните. Ловците от дружинките поддържат около 60 хранилки за едър дивеч, 90 хранилки за заек, 100 хранилки за яребици, 69 солища за едър дивеч, 65 солища за дребен дивеч, 47 хранилки за диви свине и 95 калища, 170 декара дивечови ниви, около 180 декара ливади. За подхранването на дивеча се осигуряват около 35 тона концентриран фураж, 15 тона сено, 90 кубични метра листник.

От проведените годишни събрания на дружините може да се направят редица изводи. У всички ловци в единайсетте дружини има загриженост по отношение на дивечовите и рибни запаси, които не са добри, но почти всички за това обвиняват държавата и сдружението. Повечето членове отказват да разберат, че трябва те да се ангажират с контрола и опазването на дивеча и рибата, че сдружението не е на управителния съвет, а на всички, които членуват в него. Най-болезнени теми са бракониерството, охраната на дивеча и подхранването. На общото събрание на сдружението през тази година председателят Валери Величков каза: „Когато говорим за изпълнението на всички ловностопански мероприятия, не всички ловци знаят за какво става дума. Не ги интересува събрание, таксация, хранилки, подхранване дивечови ниви, просеки, пътища, а само питат за лов и то колкото може повече. Също така не ги интересува и охраната на дивеча и с една дума само лов. Така не може. И нека тези колеги си вземат бележки, да намалят до минимум неучастието си.“, цитиран от Divoto.bg

В материала е използвана снимка на Мартин Миленов

Виж също...

Loading...