Министерството на правосъдието предлага да се разшири кръгът на лицата, които могат да бъдат преследвани за корупционни престъпления

С промени в Наказателния кодекс се разширява обхватът на понятието за “длъжностно лице”. Качеството “длъжностно лице” ще бъде изрично признато и на заемащите служба в общинските администрации, на хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци или друга публична функция. Проектът за промени на Наказателния кодекс, който Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане, предвижда тази категория лица да бъдат включени в понятието „длъжностно лице“ в член 93 от Наказателния кодекс, като по този начин се разширява кръгът на лицата, които могат да бъдат преследвани за така наречени “корупционни престъпления”, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Целта е уеднаквяване на режима на така наречени „корупционни престъпления“, така че наказателноправните норми да се прилагат симетрично за длъжностни лица от публичния сектор и за длъжностни лица от частния сектор. Предвидените изменения са и в отговор на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост, изготвен през тази година. „Съществуващите към момента наказателни механизми за ограничаване на проявните форми на корупция в частния сектор се нуждаят от изключително сериозно и задълбочено преосмисляне, най-вече в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд и инстанционните съдилища досежно субекта на престъпленията по Глава VIII, раздел II от Особената част на НК, а именно, че това е само лице, заето в държавен орган или обществена организация или изпълняващо публична функция“, пише в мотивите на законопроекта.

За длъжностните лица, които нарушават или не изпълняват задълженията си или превишат правата  си  и от това  произлизат значителни вредни последици за физически, юридически лица или обединения, се предлага  нов състав на престъпление. Наказанието е до 3 години затвор и лишаване от права. За първи път се инкриминира търговията с влияние при осъществяване на търговска дейност. Това деяние се характеризира с висока степен на обществена опасност, но в момента не попада в обхвата на наказателния закон. Законопроектът предвижда наказание до 5 г. лишаване от свобода и глоба за търговци, ръководители и служители в юридически лица и еднолични търговци , които искат или приемат подкуп, за да упражнят влияние при вземане на решение от друго лице.

От наказателна отговорност се освобождават лицата, които са предложили, обещали или дали неследващ се дар или облага на лице, ако са извършили деянието, за да защитят законно право или интерес и ако незабавно и доброволно са съобщили за това на властта. За искане, даване, получаване и посредничество при така наречени “стопански подкуп” по член 225б от Наказателния кодекс отпада изискването облагата да е само имотна. Размерът на наказанието за стопански подкуп се увеличава от до 2 години и глоба от 100 до 300 лева на до 5 години и глоба от 500 до 2 хиляди лева.

Виж също...

Loading...