Отпускат до 5600 лева без ДДС за доставка на материали за текущ ремонт на сгради за нуждите на „Държавно горско стопанство – Трън”

Югозападно държавно предприятие-Благоевград обяви обществена поръчка за доставка на материали за текущ ремонт на сгради за нуждите на териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън”. Това сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5600 лева без включен ДДС. В прогнозните количества материали са включени 700 летви с различни размери, 25 броя греди с различни размери, 25 чувала с варова разтвор от по 20 килограма, 31 килограма пирони с различни дължини и 5 кубични метра насипен, жълт пясък. Посочените в техническата спецификация материали за текущ ремонт на сгради са прогнозни. Югозападно държавно предприятие си запазва правото си да не заяви доставка на посочените в техническата спецификация материали и да ги заявява за доставка периодично и в различен обем, както и да заявява доставка на други неупоменати материали.

Материалите за текущ ремонт трябва да бъдат доставени за административната сграда на „Държавно горско стопанство – Трън” и сгради в държавен горски разсадник „Блато”, става ясно от информацията за обществената поръчка.

Виж също...

Loading...