Вижте графика на новите планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 23 – 27 октомври

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 октомври включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 23.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 24.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 13:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./; на 25.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 26.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 24.10.2017 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 13:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Банище;  Горна Секирна: Местн. Валога;  Ерул;  Милкьовци;  Станьовци

На 24.10.2017 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 13:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./; на 25.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 27.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 24.10.2017 г. /09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Бегуновци;  Беренде, Общ. Земен;  Брезнишки извор;  Габровдол;  Гигинци: УПИ ХIV-219, Кв. 22;  Непразненци;  Режанци;  Садовик

На 24.10.2017 г. /09:30 – 13:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Велиново;  Долна Секирна: МТП&Quot; Д. Секирна&Quot;

На 26.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./; на 27.10.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: с. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

Община Трън 

На 23.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./; на 24.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./; на 25.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./; на 26.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./; на 27.10.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Бусинци

На 23.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 24.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 25.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Стайчовци

На 24.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Джинчовци;  Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв. 40, УПИ XXXIII – 371Кв 20;  Туроковци;  Цегриловци: ПИ 197;  Ярловци

На 24.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./; на 25.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 26.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 27.10.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Реяновци

На 24.10.2017 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Трън: 8Ми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански двор, Мах. Ахчийски кошари, Мах. Горно Баринци, Мах. Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов

На 24.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Трън: Денчо Знеполски, Мах. Кошарите

На 24.10.2017 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Бераинци;  Бохова: УПИ-ХI-148;  Главановци, Общ. Трън;  Забел;  Лешниковци: Имот 32, Кв. 5;  Милославци: УПИ V-71, Кв. 18;  Насалевци;  Рани Луг: П-Л ХХI-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер;  Слишовци;  Стрезимировци: 56.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...