Общински съвет-Брезник ще заседава на Димитровден по дневен ред съставен от над 15 точки свързани с общината

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание на 26 октомври (четвъртък), когато се отбелязва празника Димитровден. Дневният ред на заседанието е съставен от над 15 точки свързани с община Брезник.

Сред точките в дневния ред са: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017 година на Община Брезник; Информация за зимната подготовка в общината; Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник; Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник и Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018 година.

Заседанието ще се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” от 10:30 часа, съобщават от Общински съвет-Брезник.

Вижте дневния ред на заседанието на Общинския съвет на Брезник:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017г на Община Брезник.

2. Докладна записка относно увеличение на средствата за временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

3. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018г.

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Пано Тодоров Манолков.

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Тодоров Андреев.

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Непразненци с цел възстановяването й на наследниците на Софрони Алексов Христов.

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр-Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Славе Танчев Зидарски

8. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Муртинци и сключване на договор за продажба

9. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Станьовци и сключване на договор за продажба

10. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Ноевци и сключване на договор за продажба

11. Докладна записка относно приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи

12. Информация за зимната подготовка в общината

13. Информация за сключените концесионни договори в Община Брезник

14. Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник

15. Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018г

16. Други

Виж също...

Loading...