Съдът отмени по протест на Окръжна прокуратура-Перник разпоредби от Наредба за местните такси и цени на услуги на територията на община Трън

Административен съд-Перник отмени по протест на Окръжна прокуратура-Перник разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл.10а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Трън. Това става ясно от протокол на публично съдебно заседание провело се на 20 октомври.

В протеста на Окръжна прокуратура-Перник се твърди, че според чл. 4, ал.1 от Наредбата, размерът на местните такси и цени на услуги се определял при спазване на принципи конкретизирани в пет точки на разпоредбата. В т.4 е посочен като принцип-ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги, а в т.5 насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в наредбата услуги. Според вносителя на протеста формулираните в т.4 и т.5 принципи са надхвърлили законовата рамка – чл. 8, ал.1 от Закон за местните данъци и такси. Ето защо са приети от Общинския съвет без необходимата законова делегация.

Общински съвет-Трън е оспорил направения протест, но не изразява становище по същество, става ясно още от протокола на заседанието.

Административният съд е отменил по протеста на Окръжна прокуратура-Перник разпоредбите и е осъдил Общински съвет-Трън да заплати на жалбоподателят, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Виж също...

Loading...