Вестник “Руй” започва да излиза по примера на “Таймс” и съобщава за „устрояването” на трънски трамвай, който да свързва Трън със София

Държавен архив-Перник продължава темата с историята на вестници издавани в град Трън в края на 19 век. Тази седмица от институцията ще запознаят читателите на Zapadno.com с изданието “Руй”. Главният експерт в Държавния архив в Перник Румяна Рангелова е издирила интересни статии и факти от историята на вестника.

Първият брой на вестник „Руй” излиза на 5 януари 1898 година в Трън, с издател и отговорен редактор Петръ Недин. В следващите броеве за редактор е изписано името на Петръ П. В. Слишовский и не се знае дали става въпрос за едно и също лице. Вестникът се печата в Трън, в печатницата на Д. К. Карадимчов. Според редактора е необходимо всеки един вестник от най-големия до най-малкия, ако има претенции да се нарича сериозен, да даде в началото на появяването си програма и дава пример с „царя на вестниците” „Таймс”, който също има своя програма. Затова и първия „лист” (вестник) излиза с програма, към която редактора има намерение да се придържат. В уводния член на първия брой е записано, че вестник „Руй” ще бъде проводник или разпространител на всички правителствени разпореждания между населението в Трънски окръг, ще дава положителни сведения на политическите движения и икономическото състояние на Трънското окръжие, ще контролира „по един възпитателен и назидателен начин, надлежните обществени места и длъжностни лица…”, ще се грижи за обединението на интелигенцията и „уягчаване” характера към религията и други, споделя главният експерт Румяна Рангелова от Държавния архив.

Вестник „Руй” излиза един път в седмицата, но както и днес конкуренцията е жестока. Още през месец март се пускат злонамерени слухове, че вестникът ще спре да излиза. Повод за това е отпечатването на енциклопедичния журнал „Просвета”, който се редактира от същите хора, които издават и вестник „Руй”. По този повод излиза опровержение в брой 12 от 23.03.1898 година.

Значително място във вестника е отделено на обявления от частен и окръжен характер за търгове, честване на празници, отворени кръчми, шивачница, фотография, организиране на курсове по стенография и краеведчество в Трънска, Брезнишка и Царибродска околии.
Освен множеството обявления във вестника се публикуват бюлетини за седмичния пазар с данни за цените на стоки, санитарното, ветеринарното и „климатическото” състояние (времето) на Трънски окръг.

В рубриката „Разни” се публикуват писма и дописки от читатели, съобщава се за учредяване на еснафски дружества, гимнастическо дружество и други, за възбудените углавни дела в Мировия съд, закриване на Милославския митнически пункт, отделянето на Царибродската околия от Трънски окръг и присъединяването и към Софийски, поставяне на „основния камък” на Грънчарско училище, „устрояването” на трънски трамвай (влак) за свързване на Трън със София, даване концесии за добив на злато и руда и други. Във вестника намират място любопитни факти и нередности, като това за посещението на манастира „Свети Архангел” от група високо стоящи личности, които когато си тръгнали от там нито се поклонили на Светия Обител, нито са заплатили нещо за гощавката. В други броеве на вестника четем за Трънския окръжен горски инспектор, който „обичал да дразни апетита си съ риба, пращалъ горските стражари да му ловатъ” с устни, а понякога и с писмени заповеди, за местните фурни, които продават недопечен хляб, който е „вредителен” на здравето, но пък за сметка на това е достатъчно тежък, за появата на вълци в трънските села и други, споделя още главният експерт Румяна Рангелова.

В тази рубрика са включени новини и съобщения, публикувани в други български и чужди вестници, както и информация за появата на нови издания.

В последния брой 50 от първата година на вестник „Руй” редакцията обявява, че вестникът ще продължи да излиза и през следващата година в същия формат, но търси нов отговорен редактор. По случай приключване на една година от издаването на вестника редакцията дава вечеринка в Слишовското кафене, на което са поканени да присъстват всички почитатели на вестника, завършва Румяна Рангелова от Държавен архив-Перник.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...