За един месец Българска агенция по безопасност на храните състави 28 акта и издаде 136 предписания при над 2700 проверки в детски градини и училища

Българска агенция по безопасност на храните състави 28 акта за установяване на административно нарушение и издаде 136 предписания при извършени 2705 проверки в хранителни блокове към детски ясли, детски градини, детски кухни-майки и училищни столове и бюфети на територията на цялата страна. Засиленият контрол се провежда във връзка с началото на учебната година, като целта му е проверка на съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

При извършените инспекции са констатирани нарушения свързани с несъответствия по сградов фонд и оборудване, некоректни и нередовно водени записи по Системите за управление на безопасността на храните, наличие на храни, които не отговарят на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения, предлагане на храни с изтекъл срок на годност или без документи за произход, както и липса на регистрация по член 12 от Закона за храните.

В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване над 24 литра прясно мляко 155 яйца и над 70 килограма храни, от които 13 килограма продукт от птиче месо със съдържание на соев протеин и консерванти, близо 1 килограма кашкавал, който не е произведен по БДС, както и 850 грама замразена риба с изтекъл срок на годност и над 18 килограма бисквити в несъответствие с изискванията на Наредба 9/2011г..

Виж също...

Loading...