РЗИ-Перник връчи предписания на кмета на Община Трън за предприемане на мерки във връзка с отклонения в качеството на питейната вода

Връчени са предписания на кмета на Община Трън Цветислава Цветкова за предприемане на мерки във връзка с отклонения в качеството на питейната вода в населени места. Това става ясно от седмичната оперативна информация на Регионална здравна инспекция-Перник.

В декларацията от седмичната оперативна информация е публикувана справка за състоянието на питейната вода за периода от 9 октомври до 22 октомври 2017 година на територията на област Перник. През съответния период са направени 21 броя изследвани проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях 8 броя не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Регионална здравна инспекция не е оповестила населените места, в които са направени пробите и са открити отклоненията. Инспекцията е връчила предписания на ВиК-Перник и кмета на Община Трън за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода.

В периода от 9 до 22 октомври са направени 9 броя изследвани проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. От тях 3 броя не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Регионална здравна инспекция е връчила предписания на ВиК-Перник и кмета на Община Трън за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода.

Направени са и 2 проби на питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели,
включени в постоянния мониторинг. От тях 1 проба не отговаря на Наредба №9/2001 г. на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На кмета на Община Перник е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода.

От Инспекцията уточняват, че няма проблеми във връзка с водоснабдяването, за които са необходими намесата и помощта на Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи.

Снабдяването с питейна вода на трънското село Забел продължава да бъде посредством
цистерна, а друго село в общината – Бохова е с въведено режимно водоснабдяване, съобщават още от Регионална здравна инспекция-Перник.

Виж също...

Loading...