Общинският съвет на Брезник гласува за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на брезничанина Сергей Димитров – ВИДЕО

Еднократна финансова помощ ще бъде отпусната за лечение на младия брезничанин Сергей Димитров, който е диагноза Синдром на обструктивна сънна апнея/хипопнея (разстройство на съня). Това реши Общински съвет-Брезник на провелото се по-рано днес заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

На заседанието на Постоянните комисии към Общинския съвет Виолета Младенова е предложила сумата за еднократна финансова помощ за Сергей Димитров да бъде 500 лева. Общинските съветници гласуваха с 11 гласа “за” отпускането на еднократната финансова помощ на детето от Брезник, което се нуждае от скъпоструващо лечение.

Синдромът на обструктивна сънна апнея/хипопнея е заболяване, което се проявява изключително и само по време на сън. Обструктивната сънна апнея е към групата на така наречените нарушения на дишането по време на сън. В спектъра на нарушенията в дишането по време на сън влизат както обикновеното хъркане като най-лека и най-често срещана форма, така и най-тежката – така наречения obesity-hypoventilation syndrome (преди известен като синдром на Пикуик). Той е свързан с висока смъртност.

Съветниците гласуваха и за други важни точки свързани с община Брезник и нейните жители. Към дневния ред бяха добавени още две точки. Сред тях бяха: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017 година на Община Брезник; Приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018 година; Информация за развитието на туризма и спорта в Община Брезник и Информация относно готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата 2017-2018 година.

Общинският съвет прие информацията за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017 година на Община Брезник. Съветниците гласуваха и за увеличение на средствата за временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. На сесията беше приет и Годишния план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2018 година.

Няколко точки от дневния ред, които са идентични и се отнасяха за предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд бяха гласувани в една точка. Предоставянето на земеделски земи от Общински поземлен фонд, за което общинските съветници гласуваха със “за” се отнасяше за земи в землищата на град Брезник и селата Арзан, Бегуновци и Непразненци.

Още няколко идентични точки, които се отнасяха за утвърждаване на оценки за продажба на придаваеми имоти в селата Муртинци, Станьовци и Ноевци и сключване на договори за продажби бяха гласувани в една точка. Общинските съветници гласуваха със “за” по слетите точки.

Местният мини парламент гласува единодушно и за приема на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално-декоративни елементи.

Вижте как гласуваха и какво още казаха общинските съветници и представители на Община Брезник на заседанието чрез видеата на Zapadno.com:

В края на гласуванията и разглежданията на точките в дневния ред думата взе общинският съветник Ваньо Добринов. Той обърна внимание на изказване на секретаря на Община Брезник Иван Борисов по отношение на общинската аптека в града. От своя страна секретарят на Община Брезник Иван Борисов взе отношение по поставената тема. Той застана зад думите си и поясни подробности с обслужването на общинската аптека в Брезник. Последва кратък дебат между Ваньо Добринов и Иван Борисов, който беше прекратен със закриване на заседанието.

Вижте как протече дебатът между Ваньо Добринов и Иван Борисов чрез видеото на Zapadno.com:

Виж също...

Loading...