В област Перник функционират места за настаняване – хотели, мотели, хижи и къщи за гости с общ капацитет 592 души

През август 2017 година в област Перник са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 283, а на леглата – 592. В сравнение с август 2016 година общият брой на функциониралите през периода места за настаняване се запазва, а на леглата в тях намалява с 12.8 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 година е 3 622, или с 20.9 % повече в сравнение със същия месец на предходната година. През август 2017 година 84.4 % от общия брой на нощувките в места за настаняване в област Перник, са реализирани от български граждани.

Реализирани нощувки в местата за настаняване по месеци

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 година се увеличават с 20.9 % в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 784. От всички пренощували лица 78.9 % са българи, които са реализирали средно по 2.2 нощувки. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през август 2017 година е 1.5.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2017 година е 19.7 %, като спрямо август 2016 година нараства с 5.5 процентни пункта. Приходите от нощувки през август 2017 година достигат 95.9 хиляди лева, или с 49.2 % повече в сравнение с август 2016 година.

Виж също...

Loading...