Кметът на Община Брезник пусна заповед за обявяване на конкурс за длъжността “директор” на Общинския исторически музей

Конкурс за длъжността “директор” на Общински исторически музей-Брезник. Това става ясно от заповед на кмета на Община Брезник Васил Узунов, която е публикувана на сайта на общинската администрация.

Минималните изисквания към кандидатите за длъжността е да имат висше образование степен магистър с професионално направление “История”, “История и археология”, “Социология, антропология и науки за културата”, професионален опит 3 години в съответното професионално направление, да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност. Като предимство ще се считат: присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изготвят и защитят Концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей-Брезник за период от 5 години (2018 – 2023 година), като подробно разработена за първата от тях – 2018 година.

Заявления и документи за участие в конкурса се подават в сградата на общинската администрация всеки работен ден в срок един месец от публикуване на обявлението, което е направено вчера. Контролът по изпълнението на заповедта и провеждането на процедурата по конкурса са възложени на зам. кмета на Община Брезник Мария Добревска.

Виж също...

Loading...