Пътища в община Брезник, които водят към населени места останали без стоки от първа необходимост или за оказване на медицинска помощ ще се чистят приоритетно

Кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед относно предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на Брезнишко и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2017 – 2018 година. Това става ясно от информация, която общинската администрация оповести.

Чрез заповедта градоначалникът е наредил на управителя на фирмата извършваща снегопочистването на общинската пътна мрежа, съгласно сключения договор да изпълни необходимите организационни и технически мероприятия за осигуряване на ефективната си работа през зимния сезон. При необходимост да включи в приоритетното почистване и участъците от пътищата, които водят към населени места останали без стоки от първа необходимост или за оказване на помощ на лица нуждаещи се от първа медицинска помощ.

При усложнена зимна обстановка кметовете и кметски наместници трябва да насочат основните си усилия за провеждане на системна и ефективна превантивна дейност за повишаване на тяхната устойчивост за работа при усложнена зимна обстановка през зимния период. Да създадат организация на територията на съответните населени места за своевременното почистване на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти, с цел нормално и безопасно движение и обслужване на населението. Освен това кметовете и кметски наместници в общината ежедневно трябва да подават на дежурния по Общински съвет за сигурност какво е състоянието на пътната мрежа на територията на съответното населено място.

Заповедта засяга и собствениците на магазини и търговски обекти, които трябва да организират
снабдяването и създадат минимум запас на стоки от първа необходимост в търговската мрежа (брашно, олио, захар, макаронени изделия, ориз, сол и други продукти), като особено внимание се обърне на най-отдалечените и трудно достъпни селища.

С оглед облекчаване на работата по почистване на улиците и тротоарите органите на Районно управление “Полиция”-Брезник трябва да проведат мероприятия по освобождаването им от паркирани (оставени) автомобили и друга техника пречеща на почистването и безопасността на движението.

Друга важна точка в заповедта е тази свързана с ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации, търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица, които са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си. Задължават се да отстраняват висулките по сградите, както и натрупването от сняг. При почистване на тротоарите събрания сняг да не се изхвърля на уличното платно, а се складира в края на тротоара.

Началникът на брезнишкото полицейско управление посредством денонощния патрул трябва да предоставя
информация за състоянието на пътищата на територията на общината. Управителят на фирмата извършваща снегопочистването на общинската пътна мрежа или негов представител също ще предоставят информация за състоянието на общинската пътна мрежа на дежурният по Общински съвет за сигурност. Дежурният по Общински съвет за сигурност също ще докладва за състоянието на общинска
пътна мрежа в Оперативен център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението”-Перник.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам. кметът на Община Брезник Иван Бъчваров.

Виж също...

Loading...