Директор в Министерството на туризма апелира към кметовете на общини в региона да използват възможностите на историческия, културния, кулинарния и фестивалния туризъм

Проведеният днес Областен съвет за развитие постави във фокус важни за
област Перник теми: Развитието на туризма в област Перник;
Междинната оценка на Областната стратегия за развитие и Приоритети на предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

По покана на областния управител Ирена Соколова, в заседанието взеха
участие заместник-министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Моника Панайотова, представители на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Наш ангажимент е да обсъдим политиките, които касаят област Перник и нейното развитие, като цяло, както и на всяка община поотделно. Затова в днения ред
на днешното заседание сме заложили теми, които очертават състоянието и
напредъка на областта спрямо картата на България. Така ще можем да обсъдим
и предприемем действия за развитието на нашата област. За мен е привилегия
да можем да обсъдим и ангажиментите на страната ни по време на
председателството на Съвета на ЕС, лично със заместник-министъра на
ресорното министерство”, откри заседанието Ирена Соколова.

Заместник-министър Панайотова представи детайлно пред членовете и гостите на съвета, приоритетите, целите и очакванията за предстоящото, през първото шестмесечие на 2018 година, Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя презентира същността и основните функции на ротационното председателство и предизвикателствата, и възможностите пред Европа и света, като обяви отворената наскоро нова програма на Европейския съюз, по която общините могат да кандидатстват директно в Брюксел. Тя е с бюджет от 118 милиона евро, нарича се „WiFi for you“ и е за осигуряване на интернет достъп в съответната община. Следващата интересна тема с важна роля за област Перник – „Публични регистри на Министерство на туризма – цели, съдържание, начин на ползване”, бе представена от Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ в Министерство на туризма. Тя апелира към кметовете на общини да използват пълноценно възможностите на историческия, културния, кулинарния и фестивалния туризъм. Кметовете следва да подават информация в Министерствотонатуризма за важни места, които ще бъдат промотирани като

туристическа дестинация. Редовното заседание на съвета завърши с приемането на Междинната оценка на Областна стратегия  за развитие на област Перник, която акцентира върху промени в икономико-социалния профил на областта и нуждата от промяна на заложените преди 4 години приоритети за развитие и
прогрес на шестте общини.

Виж също...

Loading...