В периода от 6 до 10 ноември в населени места в общините Брезник и Трън ще се извършват планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 6 – 10 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 06.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 08.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: С.Велковци, УПИ Іv-105, кв.40

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Банище

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Мтп;Ръждавец&Quot;

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци: УПИ ХІV-219, кв.22

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна: Местн.Валога

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна: Мтп;Д.Секирна;

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Режанци

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Садовик

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци

Община Трън

На 06.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 07.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 08.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 09.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 10.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Бусинци

На 07.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Бераинци;  Бохова: УПИ-ХI-148;  Джинчовци;  Забел;  Зелениград: Общ, Трън, Парцел Ііі-253, кв.40, УПИ XXXIII – 371кв 20;  Лешниковци: Имот 32, кв.5; Милославци: УПИ V-71, кв.18;  Насалевци;  Рани Луг: П-Л ХХІ-235, кв.7, УПИ ІV-280, кв.3 Мах. Пещер;  Слишовци;  Стрезимировци: 56;  Туроковци

На 07.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Горно Баринци, Мах.Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов

На 07.11.2017 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Трън: Денчо Знеполски, Мах.Кошарите

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ерул

На 07.11.2017 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.11.2017 г. /09:00 – 11:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 07.11.2017 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Главановци, Общ. Трън;  Реяновци;  Цегриловци: Пи 197;  Ярловци;

На 09.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Врабча: УПИ VІІ-62, 61, кв.12

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

Виж също...

Loading...