Когато първите дела по новия Наказателно-процесуалния кодекс след няколко години стигнат до Върховния съд, тогава ще се разбере дали промените са правилни или не, защото именно върховните съдии имат за цел да уеднаквяват прилагането на законите и нормите.