Архангеловден е празник и за трънския манастир “Свети Архангел Михаил”, който е основан по време на Второто българско царство

На 8 ноември отбелязваме големия християнски празник Събор на Свети Архангел Михаил, наричан от българите „Хрангеловден”, „Архангеловден”. На този ден чества своя празник и основания по време на Второто българско царство трънски манастир “Свети Архангел Михаил”, съобщиха от Държавен архив-Перник.

През 14 век, седемдесетте монаси в манастира са избити, а самата обител е изпепелена. В периода на османското владичество, манастира “Свети Архангел Михаил” е важен културен център в Западните покрайнини, като в него функционира и килийно училище. Обителта е тясно свързана с националноосвободителните борби на българския народ в Трънския край. Запазени надписи в манастира сочат, че църквата е строена около 1600 година. Снимка на трънския манастир “Свети Архангел Михаил”, съхранявана в Държавен архив-Перник, Ф. 968 оп. 2 а.е. 18

Несъмнено историята на манастира е богата и тясно свързана с борбите на трънчани за свобода. Скрит във вековна гора, далеч от населени места, трънският манастир е бил удобно място за срещи между българските патриоти, за четене и преписване на забранените български книги и най-после този манастир е изиграл голяма роля за запазване на българския език, на българския бит, на силния български дух и вяра в изгрева на свободата. Той е бил светилище за трънчани.

В средата на месец март тази година Zapadno.com информира, че Държавен фонд „Земеделие” е одобрил първите 25 проекта за ремонт на храмове в страната. Сред одобрените беше и проект за ремонт на манастира „Свети Архангел Михаил“. Финансирането на ремонта на манастира е в размер на 523 610 лева, а проектът предвижда ремонт на манастирската църква.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...