Жители на Парамун имат намерение да спрат да плащат сметките си за вода, ако не се разреши проблем с водоснабдяването на трънското село

Жители на трънското село Парамун имат намерение да започнат подписка за отделяне на населеното място от Община Трън и преминаването към съседната Община Брезник. Решението за това все още не е взето, но хората имат готовност да предприемат мярката с подписката в случай, че Община Трън не разреши проблемите с водоснабдяването на селото. Това информира общинският съветник Ташко Минков на провелата се днес сесия на Общински съвет-Трън. Кметският наместник на село Парамун Гергана Гигова каза, че проблемът с водоснабдяването не е новина. Във вторник е било пуснато заявление от жители на Парамун към Община Трън и ВиК-Перник, че ако не се разреши проблемът хората ще спрат да плащат сметките си за вода, предаде репортер на Zapadno.com.

В трънското село Парамун постоянно живеещите са около 30 човека в няколко махали. Проблемът с водоснабдяването касае и хората, които пребивават сезонно в селото. Хората са поставили въпроса с проблемното водоснабдяване на селото към общинския съвет Ташко Минков. Те са казали, че ако Община Трън няма намерение да разреши проблема им, общинският съветник да попита каква е процедурата за отделяне и преминаване към Община Брезник. “Жителите на село Парамун са започнали инициатива за подписка, ако Общината не вземе мерки да реши проблема със сложните взаимоотношения с ВиК. Жителите на Парамун са започнали подписка отделяне и преминаване към Община Брезник. Проблемът е от много време и ме помолиха да го поставя на вашето внимание. Нямат вода от много време и по никакъв начин не могат с ВиК да решат проблема. Подчертаха изрично, че са доволни от действията на кметския наместник, но въпреки това не могат да се справят с ВиК. Малко екзотично ми звучи отделянето и преминаването към друга Община.”, каза Ташко Минков в края на заседанието в точка “Питания”. Той даде пример с близкото трънско село Лялинци, което се е било отделило от ВиК и добави, че жителите на Парамун не искат да се отделят от ВиК.

Председателят на Общински съвет-Трън Бойчо Харалампиев каза, че този разговор ще се води на по-късен етап като се прави новият общински бюджет, в който могат да се включат най-проблемните села.

“Един затворен кръг се получава. ВиК си имат отделна юридическа самостоятелност. Ето и ЧЕЗ са отделни, а всичките неприятности са тук в Общината, без да има право Общината да залага средства за това, защото ние не сме собственик на съоръженията. Непрекъснато се търсят начини, защото във всички села е така.”, каза зам. кметът на Община Трън адвокат Роза Златанова.

Кметският наместник на Парамун Гергана Гигова каза, че очаква през следващата седмица кметът на Община Трън Цветислава Цветкова да сформира Комисия с представител на ВиК, общинската администрация и кметството на Парамун, за да се изясни проблемът с водата. “Вода в Парамун влиза малко в резервоара и веднага излиза. Това не е новина, защото е отдавна.”, каза Гергана Гигова. Тя каза още, че жителите имат намерение да спрат да плащат сметките си за вода. Без вода са 10 човека в селото.

На провелото се заседание на Общинския съвет бяха приети няколко важни точки от дневния ред, сред които: Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация-Трън; Определяне на трудово възнаграждение на кмета на Община Трън; Ползването на училищен автобус от деца посещаващи детска градина „Ален Мак“ – град Трън през учебната 2017/2018 година и други. Докладът за резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Трън за периода 2014 – 2020 година беше отложен за гласуване на следваща сесия заради допуснати пропуски.

Към дневния ред беше добавена допълнителна точка относно учредяването на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с проектно наименование “Туристическо дружество Краище – 2017”. Вносител на допълнителната точка е кметът на Община Трън Цветислава Цветкова. Тази точка предизвика реакции от страна на общинските съветници Олег Тодоров и Десислав Банков по време на разглеждането и. Повод за това беше проектният план за учредяването на туристическото дружество. Въпреки това Общинският съвет гласува за упълномощаване на кмета на Община Трън да участва при евентуалното учредяване на туристическото дружество.

Със “за” бяха гласувани и точките за определяне на представители на Община Трън във „Водоснабдяване и канализация”ООД гр. Перник и МБАЛ “Рахила Ангелова“АД гр. Перник. Представителят на Община Трън във ВиК-Перник ще е Цветислава Цветкова. Представителят на Община Трън в МБАЛ “Рахила Ангелова“-Перник ще е доктор Веселина Шишкова.

Общинският съветник Кирил Михайлов оповести информацията, че колегата му Ташко Минков е показал рядък растителен вид на заседанието на Постоянните комисии към Общинския съвет. “Оказва се, че в Трънско има нерегистрирани растителни видове. Става въпрос за така наречената земна шипка, която я има единствено на Руй. Това е нещо, което го няма в справочниците. Наскоро изпратихме снимки и се оказа, че в нито един справочник по ботаника не съществува. Просто ви съобщавам за това, за да разведрим обстановката и защото е интересно като факт. Представлява нисък храст подобно на боровинката, не по-висок. Растат по 4-5 тъмно сини шипки с бодли, не повече. Не мога да ви кажа за какво може да се използва, но това е такъв вид – нерегистриран.”, каза общинският съветник Кирил Михайлов.

Виж също...

Loading...