Снегопочистването и опесъчаването на улиците “Георги Бунджулов” и “Ангел Коцелянов” в град Брезник е отговорност на Областно пътно управление-Перник

Снегопочистването и опесъчаването на Републиканска пътна мрежа ІІ и ІІІ клас в това число и улица „Георги Бунджулов” и улица „Ангел Коцелянов” в град Брезник, които са част от тази мрежа е отговорност на Областно пътно управление-Перник с териториална структурна единица Районна пътна служба-Брезник. Това уточниха от брезнишката общинска администрация в информация свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2017 – 2018 година.

От Община Брезник информираха още, че снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа (IV-ти клас пътища) се осъществява от фирма „Нивел Строй“ ЕООД. Улиците в чертите на град Брезник се почистват от Общината, с изключение на вече споменатите „Георги Бунджулов” и „Ангел Коцелянов”, които са част от Републиканската пътна мрежа.

В информационното съобщение на сайта на общинската администрация са публикувани телефони за връзка с представители на фирмата за снегопочистване, дежурния по Общински съвет за сигурност, отговорници, и оперативен дежурен на Районната пътна служба. За сведение на населението различните класове пътна мрежа на територията на Брезнишко са отразени на качена на сайта карта на община Брезник, която може да видите по-долу.

Виж също...

Loading...