Вижте къде и кога ще се извършват планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън в периода 13 – 17 ноември

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти и всекидневно извършват дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 – 17 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник  

На 13.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 15.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 16.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: С.Велковци, УПИ Іv-105, кв.40

На 16.11.2017 г. /08:30 – 12:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ – Глоговица

На 16.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ – Конска: IV-310, 311

На 16.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ – Лялинци: I-259 кв.13

На 17.11.2017 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Ребро

Община Трън

На 13.11.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Ерул

На 13.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ На 14.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ На 15.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ На

16.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ На 17.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Бусинци

На 14.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Бераинци] Бохова: УПИ-Хi-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Лешниковци: Имот 32, кв.5; Милославци: УПИ V-71, кв.18; Насалевци; Рани Луг: П-Л ХХІ-235, кв.7, УПИ Іv-280, кв.3 Мах. Пещер; Реяновци; Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Горно Баринци, Мах.Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци

На 14.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Туроковци

На 14.11.2017 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /08:30 – 10:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Забел; Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІі-253, кв.40, УПИ XXXIII – 371кв 20; Слишовци; Стрезимировци: 56

На 15.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Филиповци

Виж също...

Loading...