През третото тримесечие на годината общинските администрации в региона са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради

През третото тримесечие на 2017 година общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради с 43 жилища в тях и 7 065 квадратни метра разгъната застроена площ, както и на 35 други сгради с 9 260 квадратни метра разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.9 %, жилищата в тях – с 18.9 %, а общата им застроена – с 15.6 %. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 2.9 %, докато разгънатата им застроена площ намалява с 55.5 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 година броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 86.4 %, броят на жилищата в тях – със 79.2 %, а разгънатата им застроена площ – с 88.0 %. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 29.6  %, а разгънатата им застроена площ – с 1.5 %.

През третото тримесечие на 2017 година в област Перник е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 388 квадратни метра обща застроена площ, и 10 други сгради с 916 квадратни метра разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 14.8 %, жилищата в тях – с 90.3 %, а общата им застроена площ – със 128.0 %. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0 %, а тяхната разгъната застроена площ – със  148.2 %.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 година започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 244.4 %, броят жилищата в тях – близо пет пъти, а разгъната им застроена площ – над пет пъти. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 11.1 %, а тяхната разгъната застроена площ е по-малко с 63.7 %

Виж също...

Loading...