Близо 24 милиона лева бяха преведени на 8 190 животновъда, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството

Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш от 23 888 930 лева на 8190 животновъда, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2017 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема е 28.36 лева. Тя е определена със Заповед № РД 09-872 от 07.11.2017 година на министъра на земеделието, храните и горите. Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки и отговарят на изискванията на член 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 година за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 година като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от Европейската комисия бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 година.

Виж също...

Loading...