Обучават служители на Югозападното държавно предприятие за безопасна работа с моторни триони

123 служители от териториалните поделения и централно управление на Югозападното държавно предприятие се обучават за правилна и безопасна работа с моторни триони и храсторези.

Обучението има за цел придобиване на специализирани знания и практически умения, необходими при прокарването на противопожарни просеки за овладяване на горски пожари, за поддържане на граничната полоса, както и при почистване на пътната мрежа от паднали дървета от природни бедствия. Курсовете за безопасна и ефективна работа с преносима горска техника се провеждат от лицензирани преподаватели, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Всички служители, издържали теоретичния и практически изпити, ще получат удостоверение за правоспособност при работа с моторни триони и храсторези, което е валидно за целия Европейски съюз.

Виж също...

Loading...