Първокласниците от клуб “Приказни вълшебства” към брезнишкото училище “Васил Левски” представиха първата си публична изява – СНИМКИ

Първата си публична изява са представили първокласниците от клуб “Приказни вълшебства” към средно училище “Васил Левски” в град Брезник. Клубът е по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това съобщи за читателите на Zapadno.com ръководителят на клуба и учител Симона Рангелова-Павлова.

На 15 ноември в училището децата са представили драматизация на приказката “Под гъбата” на руския автор Владимир Сутеев. “Работиха много усърдно и се представиха чудесно. Всичките участници са много талантливи и изпълнителни. Горда съм, че съм техен ръководител и учител. Това беше първата ни публична изява от трите, които ще имаме през тази учебна година. Драматизациите са кратички, защото са съобразени с възрастта на децата, но работим с голямо желание и се надяваме да се харесат на нашите гости.“, каза учителят и ръководител на клуб “Приказни вълшебства” Симона Рангелова-Павлова.

Разгледайте снимки от представянето на драматизацията на приказката “Под гъбата”:

Снимки: Симона Рангелова-Павлова

Виж също...

Loading...