ЧЕЗ уведомява за нови планирани прекъсвания на електрозахранването в Брезнишко и Трънско за периода 20 – 24 ноември

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 – 24 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Брезник

На 20.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 21.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци

На 20.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 21.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Садовик

На 20.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./  на 21.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./  на 22.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./  на 23.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./  на 24.11.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник:  С.Велковци, УПИ ІV-105, кв.40

На 21.11.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Ерул

На 21.11.2017 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Банище; Бегуновци;Беренде, Общ. Земен; Брезник:МТП; Ръждавец; Брезнишки Извор;Велиново; Габровдол; Гигинци:  УПИ ХіV-219, кв.22; Горна Секирна: Местн.Валога; Долна Секирна; Д.Секирна; Душинци; Кошарево; Милкьовци; Непразненци; Режанци; Станьовци

На 22.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./  на 23.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –Брезник:  9-ти Септември, 9ти Септември, Александър Тинков, Андрей Михайлов, Богдан Митов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Варош, Васил Левски, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Железна Вода, Зеленище, Зора, Йордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи Май, Радослав Григоров, Славянска, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Цвета Лумбарова, Цвета Лумбарова, Чорни, Чорни, Чуряк

На 24.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ребро

Община Трън

На 20.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./  на 21.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./  на 22.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./  на 23.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./  на 24.11.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Бусинци

На 24.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Парамун

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...