Услугата за предоставяне на лични асистенти и домашни помощници, която е осигурила работа на 40 човека в община Брезник ще продължи и след приключването на проекта

На заключителна конференция бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Център за услуги в домашна среда“ към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година. Конференцията се проведе в малкия салон на брезнишкото читалище “Просвещение-1870”, предаде репортер на Zapadno.com.

На събитието присъстваха наетите лица по проекта, представители на Община Брезник и част от хората, които са използвали предоставяните услуги. Чрез проекта е бил създаден “Център за услуги в домашна среда” за предоставяне на здравни услуги и грижи на хора над 65-годишна възраст и хора в неравностойно положение (възрастни и инвалиди), както и деца. Периодът, в който са били предоставяни услугите е бил 20 месеца, самият проект е бил разписан за 23 месеца. Проектът е стартирал на 1 януари 2016 година, а дейностите по предоставяне на услугите са започнали от 1 април същата година. “През този период са минали 146 потребители, тъй като самата възрастова група може да се каже, че има предпоставки за по-висок леталитет. Затова и бяхме записали в изпълнението на целите да бъде създаден Център за обслужване на 86 лица, но минаха 146 потребители. Назначени са 40 лица за лични асистенти и домашни помощници, които много добре изпълняваха своята работа, която беше упомената в длъжностни характеристики.”, каза ръководителят на проекта Гинка Мирчева.

Стойността на проект “Център за услуги в домашна среда” е 490 910 лева и 20 стотинки. На срещата присъстваха и зам. кметът на Община Брезник Мария Добревска, старши експертът в отдел „Образование и култура“ към Община Брезник Наталия Първанова, кметове и кметски наместници на брезнишки села и служители от общинската администрация.

Ръководителят на проекта Гинка Мирчева обобщи, че поставените цели са реализирани успешно. Чрез презентация тя представи накратко отчетените резултати. Услугата за предоставяне на лични асистенти и домашни помощници ще продължи и след приключването на проекта с предоставяне на национално финансиране. “С удоволствие ще спомена, че те ще продължат да изпълняват своите дейности, тъй като хората са много притеснени в края на годината и в началото на зимата да останат без такива грижи, но тази услуга ще продължи чрез предоставяне на национално финансиране. Имаме добър опит, постигнати са високи резултати. Това е третият проект по Оперативна програма, който Общината изпълнява и да не звучи нескромно с моето активно участие като ръководител и човек, който е разписал самия проект.”, каза Гинка Мирчева.

Виж също...

Loading...