“Бюро по труда”-Перник проведе кръгла маса за идентифициране на добри практики за решаване на проблемите с недостига на квалифицирана работна сила

Дирекция „Бюро по труда”-Перник с любезното съдействие на Областна администрация-Перник, организира кръгла маса на тема „Европейска седмица на професионалните умения – кръгла маса за идентифициране на добри практики за решаване на проблемите с недостига на квалифицирана работна сила“, съобщиха от ведомството.

Във форума взеха участие Полина Маринова директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”-София, Росен Симеонов директор на Дирекция „Бюро по труда”-Перник, представители на Регионално управление на образованието-Перник, директори на професионални гимназии и работодатели от област Перник.

Презентация на тема Дуалното обучение в област Перник и с какво е полезно то за участниците в него – бизнес, ученици и държава направи Росица Симеонова старши експерт Регионално управление на образованието-Перник. Полина Маринова направи анализ на работни места, които са били обявени през изтичащата 2017 година в област Перник, както и информира присъстващите за насърчителните мерки за обучение и заетост по Закон за насърчаване на заетостта, национални програми и програми по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Директорите на професионалните училища и партниращите им фирми споделиха своя опит от провеждащите се дуални обучения и бяха дискутирани различни възникнали казуси и проблеми.

Виж също...

Loading...