Общинският съвет на Брезник гласува за отпускане на еднократна финансова помощ на брезничанин, който има бъбречна недостатъчност – ВИДЕО

Общинските съветници на Общински съвет-Брезник гласуваха за отпускане на еднократна финансова помощ на брезничанина Антон Иванов, който страда от бъбречна недостатъчност. Сумата ще бъде отпусната от бюджета на местния законодателен орган. Това беше решено на провелото се по-рано днес заседание на Общинския съвет, предаде репортер на Zapadno.com.

Точката за отпускане на финансовата помощ беше сред добавените, които бяха допълнени към дневния ред в точка “Други”. Към постъпилата молба на брезничанина е приложена и фактура на стойност 382 лева. Председателят на Общинския съвет Виолета Младенова предложи сумата от 400 лева да бъде отпусната от икономиите, реализирани от възнагражденията на общинските съветници. В точката за отпускане на средствата беше гласувано и упълномощаване на кмет на Община Брезник да извърши необходимата процедура.

Към точка “Други” бяха включени още: докладна записка на Постоянната комисия по нормативна уредба във връзка с протест на окръжен прокурор актуван срещу членове в Наредбата за определяне и разпореждане с общинска собственост; докладна записка от Виолета Младенова относно допълнение и изменение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Брезник; докладна записка относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник; докладна относно застраховане на имот. По част от тези допълнени точки се проведоха разисквания между общинските съветници и представителите на общинската администрация.

Предложението на общинския съветник Янка Хранова за изграждане на паркоместа за автомобили до бившата болница в град Брезник също предизвика разисквания по време на сесията. В предложението си тя предлага да бъде демонтирана ограда в двора на болничното заведение, в участъка от входа за бившата поликлиника до края на същата сграда по протежение на улица „Владо Радославов“, с цел създаване на тротоар и паркинг за леки автомобили на граждани, посещаващи лекарските кабинети. От трибуната общинският съветник Янка Хранова направи още пояснения на предложената от нея точка в дневния ред. Тя предложи да бъде съставена Комисия от специалисти на общинската администрация по определяне на паркоместа, като едновременно с това да се включи и един общински съветник. Общинският съветник Янка Храмова предложи още да бъде упълномощен кметът на Община Брезник за назначаване на Комисията, която да докладва на следващата сесия за взетото решение. “Мисля, че гражданите ще приветстват това мое желание, защото то не е само мое, а то и на гражданите на Брезник.”, добави още тя от трибуната и даде предложението на председателя на Общинския съвет.

След разяснението на Янка Хранова председателят на Общинския съвет Виолета Младенова оповести, че има грешка в основанието за приемане на решението. Наложи се да бъде направена 5-минутна почивка, след което заседанието продължи с още разисквания по темата. В крайна сметка беше взето решението Общинският съвет да възложи на Община Брезник да направи проучване с възможност за обособяване на паркоместа в района на бившата болница. Това решение беше гласувано със “за” заедно с още една точка в него – Общински съвет-Брезник да получи тази информация до заседания на Общинския съвет.

По точката във връзка с протеста на окръжен прокурор срещу членове в Наредбата за определяне и разпореждане с общинска собственост председателят на Общинския съвет поясни, че е станало ясно, че е актуван текст, който го няма в Наредбата и вероятно е станала грешка. Председателят каза още, че ще върне писмо с отговор на окръжния прокурор.

Вижте какво гласуваха още съветниците и как се проведе заседанието във видеата на Zapadno.com:

Виж също...

Loading...