Зам. министърът на земеделието, храните и горите: Вътрешното потребление все повече се задоволява от суровини и храни, произведени в България

„Вътрешното потребление все повече се задоволява от суровини и храни, произведени в България. При млечните продукти стойностите достигат над 90 %, а 99 % от хлебната индустрия е благодарение на родните производители“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите доктор Цветан Димитров по време на честването на Деня на хранителната промишленост. Той допълни, че от 2009 година земеделската и хранителната промишленост имат положително външно търговско салдо, което нараства с всяка изминала година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

През 2016 година 1,2 милиарда евро повече храни и земеделски продукти са изнесени от страната, отколкото са внесени. Зам. министър Димитров посочи, че се наблюдава увеличение на предлагането на храни вътре в страната, като това е трайна тенденция, която показва, че българският бизнес в хранителната индустрия започва да има устойчив положителен тренд „Нашите храни са достатъчно качествени и са предпочитани от производителите в Европа. За това говори обстоятелството, че над 75 % от износа на храни и земеделски суровини е насочен към страните в Европейския съюз“, каза още доктор Димитров.

Заместник-министърът подчерта, че през последните години се наблюдава усилена съвместна работа между държавата и бизнеса. Пример за това е внесеният в Народното събрание Закон за храните, който балансира между свободните пазарни отношения и държавното администриране и контрол. Той е изработен от всички представители на българската хранителна индустрия с помощ от Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Заместник-министър Цветан Димитров връчи награди на отличените в конкурса „Хранително-вкусова промишленост-фирмени нови продукти и технологии“.

Виж също...

Loading...