Обявиха търг за отдаване под наем на приземния етаж от сграда в брезнишкото село Банище, която е отредена за кметство, читалище, Здравен дом и ресторант

Община Брезник обяви търг за отдаване под наем на имот общинска собственост в брезнишкото село Банище. Под наем ще бъде отдаден приземен етаж от построената триетажна масивна сграда, която е отредена за кметство, читалище, Здравен дом и ресторант. Това става ясно от обявление за търга, което е оповестено от общинската администрация.

Търгът ще бъде с явно наддаване, а началната тръжна цена за 55 квадратни метра е 35 лева облагаеми с ДДС. Начинът на плащане на наема ще бъде до 30-то число на месеца за текущия месец. За месец февруари – до 28-мо число, а за месец декември – до 24-то число. Изискване към участниците е да нямат задължения към Община Брезник. Специалните изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта – да използват имота по предназначение. Търгът ще се проведе на 7 декември 2017 година от 10 часа в заседателната зала на Община Брезник. Ако се наложи повторен търг ще се проведе седмица по-късно – на 14 декември отново от 10 часа в заседателната зала.

Виж също...

Loading...