Вижте кога и къде ще се извършват планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 4 – 8 декември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 4 – 8 декември включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 04.12.2017 г. /08:15 – 15:30 ч./ на 05.12.2017 г. /08:15 – 15:30 ч./ на 06.12.2017 г. /08:15 – 15:30 ч./ на 07.12.2017 г. /08:15 – 15:30 ч./ на 08.12.2017 г. /08:15 – 15:30 ч./ – Брезник: Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи Май, Цвета Лумбарова;

На 04.12.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 05.12.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 06.12.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 07.12.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 08.12.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Васил Левски, Георги Ив Бунджулов, Елена Георгиева, Зора, Йордан Стефанов, Радослав Григоров, Славянска, Цвета Лумбарова, Чорни, Чуряк;

На 08.12.2017 г. /11:30 – 13:00 ч.П- Банище;Бегуновци;Беренде, Общ. Земен;Брезник: МТП ;Ръждавец; Брезнишки Извор;Велиново;Габровдол;Гигинци: УПИ XіV-219, кв.22;Горна Секирна: Местн.Валога;Долна Секирна: МТП Д.Секирна;Душинци;Ерул;Кошарево;Милкьовци; Непразненци;Режанци;Садовик;Станьовци;

Община Трън

На 04.12.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 05.12.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 06.12.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 07.12.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 08.12.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Рани Луг;

На 05.12.2017 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Цегриловци: ПИ 197;

На 05.12.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън;

На 05.12.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ на 06.12.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ на 07.12.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Трън: Бор, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.АXчийски Кошари, Мах.Кошарите, Мах.Трънски Обори, Махала Кошаре;

На 06.12.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Милославци: УПИ V-71, кв.18;

На 06.12.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Къщи;

На 08.12.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ерул;

Виж също...

Loading...