Читател алармира: Изменение в Закона на МВР дава право на населени места като Брезник и Трън да имат по двама дежурни в пожарните, което застрашава живота и здравето им

Изменение в Закона на МВР ще застраши здравето и живота на дежурните служители в пожарни служби като тези в Брезник и Трън. Това смята читателят на Zapadno.com Йордан Борисов, който е забелязал това в днешния брой на „Държавен вестник“.

В днешния брой на вестника е публикувано изменение на Закона на МВР, с което се дава право в населени места до 5000 души като Брезник и Трън на дежурство в противопожарните служби да са по двама служители. Това застрашава здравето и живота на дежурните служители, защото пожарите и в Брезник и в София горят еднакво, а по правилата за влизане в задимена среда трябват най-малко трима служители. От това следва неефективно изпълнение при погасяване на пожари и други произшествия. Това изменение на Закона на МВР ще бъде отразено от всички синдикати и дано да бъде отразено от повече медии, споделя читателят Йордан Борисов. Той изпрати и текстовете на изменението, които може да видите по-долу:

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 2. В чл. 17 ал. 5 се изменя така: „(5) Органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват дейността по ал. 2, т. 3 в екипи от минимум трима служители. В населени места с население до 5000 души се допуска осъществяване на дейността и в екипи от двама служители.“

Виж също...

Loading...