За първи път Районният съд и Районната прокуратура в Трън ще изнесат поредица от лекции на ученици от трънската гимназия

Представители на съдебната власт в град Трън ще изнасят лекции по програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Инициативата ще се реализира за първи път от Районният съд и Районната прокуратура в Трън и ще обхване ученици от горните класове на средно училище “Гео Милев”, предаде репортер на Zapadno.com.

Съдебните часове ще стартират до края на месец декември и ще бъдат водени по утвърдена програма съгласувана с ръководството на трънската гимназия и Регионално управление на образованието-Перник. “Подбрали сме теми, които съвместно сме коментирали с ръководството на средно училище “Гео Милев” – град Трън. Считаме, че темите са полезни, интересни и достатъчно информативни за младите, за подрастващите. Първа тема през месец декември ще бъде “Съдебни процедури с участието на децата и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и закрила.”. Това ще бъде съчетано с посещение на Районният съд в Трън, където на място ще им бъде изнесена беседа. Втората тема ще е “Децата и компютрите. Киберпрестъпления.”, а лектор ще бъде прокурор от Районна прокуратура-Трън. Това е интересна тема, защото пряко засяга децата, техните права и възможността да попаднат в съдебни процедури с тяхно участие, както и полезна информация за това по какъв начин могат да защитят правата си, кой може да ги представлява. Практична тема е и ще бъде с практическа насоченост. Темата е огромна, защото процедурите с участието на деца са много. Идеята на лектора е тя да бъде изнесена в достъпен за децата вид и най-вече да имат полезна информация, която да може да я ползват за в бъдеще.”, каза пред Zapadno.com председателят на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов.

Предстоящото участие в програмата на представителите на местната съдебна власт е предизвикателство за тях, тъй като ролята им е друга – като арбитри в спорове, а сега ще влязат в ролята на лектори. Общо 7 теми ще бъдат предадени до края на учебната 2017/2018 година на ученици от 10-ти и 11-ти клас в трънската гимназия. “Основната цел на тази инициатива е населението, в частност младите хора да разберат повече за съда, прокуратурата, както и за съдебната власт – една от трите власти в България. Така че в този смисъл се вълнуваме и това е сериозно предизвикателство.”, сподели съдия Петър Симеонов. Съдебните институции в Трън имат намерение да продължат инициативата и през следващата учебната година. Темите, които ще бъдат предавани са свързани и с материята на учебния процес, който се изучава от учениците.

Програмата стартира като пилотна през 2014 година, в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/23.07.2014г., съгласно което бяха одобрени концепция за провеждане на пилотната образователна програма сред учениците с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България и споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката относно реализирането и. Досега споразуменията бяха сключвани за срок от една учебна година, като с оглед постигане на устойчивост и развитие на програмата, през месец септември 2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет реши споразумението да се сключи за срок от пет години, а концепцията да се актуализира при необходимост.

Основните цели на програмата са: запознаване на учениците и формиране на начални познания за статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България; създаване на предпоставки за формиране на правна грамотност и култура; превенция на детското насилие, мотивиране на младежите към спазване на законите; проактивност на съдебната власт за разбираемо и отворено към обществото правосъдие, постигане на по-висока степен на познаване и разбиране на съдебните институции, като средство за повишаване на доверието към тях и практическо прилагане на един от елементите на гражданското образование.

Виж също...

Loading...